"Jaki projekt dachu wybrać, by zabezpieczyć dom przed skutkami wichury czy trąby."

Ze względu na coraz częściej powtarzające się anomalie pogodowe w naszym kraju każdy indywidualny inwestor chcący zbudować dom jednorodzinny staje przed dylematem wyboru dachu, który przetrzyma wichurę czy silny opad deszcze nawalnego. Największym zagrożeniem dla dachu są silne podmuchy wiatru. Nasz kraj podzielony został na 3 strefy pod względem siły wiejących wiatrów. Najsilniejsze wiatry w Polsce wieją statystycznie na południowych obrzeżach województw południowych i na północnych krańcach województw północnych. Tam to właśnie należy zakładać większe ilości klamer przy budowie dachów i obkładaniu ich dachówkami. Właściwie wykonana konstrukcja dachu zabezpieczy konstrukcję przed wyrwaniem całego dachu czy przed przerzuceniem połowy dachu przez kalenicę.

Audyt energetyczny jest dokumentem, którego formę, zawartość i cel określa ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych uchwalona 17 października 2008 roku.

W jakim celu się go wykonuje?

Audyt energetyczny ma za zadanie ograniczyć ilość zużywanej w danym budynku energii i zmniejszenie kosztów ogrzewania. Oczekuje się od niego propozycji konkretnych rozwiązań, które poprawią dotychczasowe rozwiązania techniczne, organizacyjne lub formalne.

Jak powinien wyglądać audyt energetyczny?

Audyt powinien zawierać:
- ocenę stanu technicznego budynku i sprawności instalacji grzewczej,
- szacunkowe zapotrzebowanie na ciepło w sezonie grzewczym,
- wyliczenia dotyczące rzeczywistych kosztów ogrzewania,
- dostępne rozwiązania termomodernizacyjne poprawiające efektywność energetyczną,
- wybór najbardziej korzystnego rozwiązania dla konkretnego budynku,
- projekt wdrożenia wybranego sposobu termomodernizacji.

Kto korzysta z audytów energetycznych?

Audyty energetyczne zamawiają inwestorzy, którzy chcą starać się o premię termomodernizacyjną. Jest ona pomocą finansową pochodzącą z budżetu państwa i polega na częściowym zwrocie kosztów poniesionych na przystosowanie budynku do mniejszego poboru energii.

Jakie są procedury starania się o premię termomodernizacyjną?

O premię może się starać każdy inwestor, który planuje zaciągnąć kredyt na termomodernizację budynku. Dlatego też musi on sporządzić audyt energetyczny zawierający kosztorys planowanej modernizacji. Komplet dokumentów składa w banku.

Jaka jest wysokość premii termomodernizacyjnej?

Premia nie może przekraczać:
- 20% wykorzystanego kredytu,
- 16% kosztów remontu,
- wartości 2- letnich korzyści wyniesionych z oszczędności na ogrzewaniu, wyliczonych w audycie energetycznym.

Galeria zdjęć:

budownictwo

remonty

budowa domu

audyty